BIP
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Data publikacji: 2020-10-27

Ważne do:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

aktualizacja z dnia 09.11.2020r.:
W wyznaczonym terminie konsultacji propozycje złożyły dwie organizacje pozarządowe:
1. Związek Harcerstwa Polskiego - zaplanowanie w budżecie Gminy na rok 2021 środków finansowych w ramach priorytetu współpracy „działalność na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie 5.000 zł - 10.000 zł.
2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - wpisanie do Programu współpracy ​na 2021 rok punktu dot. wspierania działań mających na celu podtrzymanie ​ i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej oraz zaplanowanie ​w budżecie Gminy na  2021 rok środków finansowych na ten cel.​ 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 27 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2020-10-27 08:17 Gałka Magdalena 306.78KB
{format} Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2020 - szczegółowy sposób konsultowania projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2020-10-27 08:18 Gałka Magdalena 298.67KB
{format} Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2020 - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2020-10-27 09:37 Gałka Magdalena 441.53KB
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwala w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1105
2017-08-01 12:09 Kiszczyk Michał 268.36KB
Liczba odwiedzin: 33551