BIP
Lista/Baza NGO - Biuletyn Informacji Publicznej


Lista/Baza NGO

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Bohaterów Góry Chełmskiej

Data publikacji: 2017-04-17

Ważne do:

ul. Zamkowa 4, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 889 217 268
e-mail: strzelceopolskie@zhp.pl 

Komendant Hufca:
phm. Anna Szmigoń

Numer konta bankowego:
54 8884 1030 2004 0001 1602 0001

Numer KRS:
0000094699

UWAGA: Związek posiada status organizacji pożytku publicznego

Cele statutowe:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka
  • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności, godności, w tym wolności od nałogów
  • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich
  • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą

Krótki opis działalności:

  • prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży (zuchy, harcerze, wędrownicy)
  • organizacja czasu wolnego w ciągu całego roku (systematyczne zbiórki harcerskie i zuchowe)
  • organizacja letniego i zimowego wypoczynku - głównie w formach wyjazdowych, ale także stacjonarnych
  • organizacja przedsięwzięć związanych z promocją zdrowego trybu życia, ochroną środowiska, rozwojem zainteresowań i umiejętności
  • uczestnictwo w obchodach gminnych ważnych świąt narodowych oraz innych uroczystościach
Liczba odwiedzin: 30533