BIP
Lista/Baza NGO - Biuletyn Informacji Publicznej


Lista/Baza NGO

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2017-04-17

Ważne do:

ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 404 99 03
fax: (+48) 77 404 99 10

Numer konta bankowego:
05 8907 1089 2002 0090 0371 0001

Cele statutowe to m.in.:

 • działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  działania na rzecz ochrony środowiska
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im
 • rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu
 • wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych
 • promowanie inicjatyw i liderów lokalnych
 • inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Krótki opis działalności:

 • współpraca z OSP i Zarządami Miejsko-Gminnymi i Gminnymi na terenie Powiatu Strzeleckiego
 • organizowanie zawodów powiatowych, turniejów wiedzy pożarniczej, konkursów plastycznych, kronik
 • opiniowanie wniosków o dotacje, odznaczenia
Liczba odwiedzin: 30542