Dotyczące najmu lokali użytkowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące najmu lokali użytkowych

Informacja w sprawie V przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego Nr 6 położonego w budynku przy ul. Opolskiej46B w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2021-03-16

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E

Ogłoszony na dzień 9.03.2021r. na godz. 11.00 i przeprowadzony w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich V ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego Nr 6 o pow. użytkowej 45,36m2, położonego w budynku przy ul. Opolskiej 46B w Strzelcach Opolskich, zakończył się wynikiem negatywnym.
Miesięczna stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosiła 15zł + 23% VAT.
W wyznaczonym terminie na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

 

Liczba odwiedzin: 62492