Dotyczące najmu lokali użytkowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące najmu lokali użytkowych

informacja w sprawie II ustnego przetargu nieograniczonego na najem garażu położonego przy ul. B.Chrobrego 3A w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2021-03-11

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E


Ogłoszony na dzień 5.03.2021r. na godz. 10.00 i przeprowadzony w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu o pow. użytkowej 21,82m2, położonego przy ul. B. Chrobrego 3A w Strzelcach Opolskich, zakończył się wynikiem negatywnym.
W wyznaczonym terminie na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

Liczba odwiedzin: 62489