BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Odwołanie I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach op. przy ul. Habryki dz. nr 411/6

Data publikacji: 2020-04-06

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


działając stosownie do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284)

informuje
poprzez podanie do publicznej wiadomości,

o odwołaniu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00041535/6, ogłoszonego na dzień 22 kwietnia 2020 r.

Odwołanie przetargu uzasadnione jest ogłoszeniem stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.491 z późn. zm.).
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej jak również wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.

 

Burmistrz Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Liczba odwiedzin: 161979