BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Data publikacji: 2019-10-31

Ważne do:

 


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Op. nr 206/2019 z dnia 31.10.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza Wielkiego, obejmującej działki nr 5145/1, nr 4994/101 i nr 5152/13 o łącznej pow. 0,9326ha, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

Liczba odwiedzin: 168578