BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Jordanowskiej 9 w Strzelcach Op.

Data publikacji: 2020-05-11

Ważne do:

 


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 77/2020 z dnia 7.05.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku  przy ul Jordanowskiej 9 w Strzelcach Op.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 163430