BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji: 2019-10-25

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Op. nr 202/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących lokale mieszkalne położone w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 7A/7 i 9/7.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 168563