BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji: 2019-11-26

Ważne do:

 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Strzelec Op. nr 215/2019 z dnia 22.11.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących lokale mieszkalne położone w Strzelcach Op. przy ul. Krzywoustego 11/6 i ul. Wałowej 2/5.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 199079