BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykaz zabudowanej nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Strzelcach Op. przy ul. Piłsudskiego 26

Data publikacji: 2020-12-23

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostało zamieszczone zarządzenie nr 218/2020 Burmistrza Strzelec Op. z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Liczba odwiedzin: 156640