BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy stanowiące załączniki do zarządzeń Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 70, Nr 71 i Nr 73 z dnia 22 kwietnia 2021r.

Data publikacji: 2021-04-26

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. zostały zamieszczone zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. z dnia 22.04.2021r.

1) nr 70/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w  Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2,

2) nr 71/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, a obejmujące lokale mieszkalne przy ul. Sosnowej 5a/56, ul. B. Prusa 6/1 i Rynku 27/4,

3) nr 73/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy, a obejmującej część działki nr 1701/1 o pow. ok.0,0041ha położonej w Strzelcach Op.

Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zarządzenie 73.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2021-04-26 12:11 Wasik Małgorzata 121.14KB
{format} zarządzenie nr 71 .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-04-26 12:10 Wasik Małgorzata 144.17KB
{format} zarządzenie nr 70 .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2021-04-26 12:09 Wasik Małgorzata 138.03KB
Liczba odwiedzin: 161983