BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warmatowicach przy ul. Centawskiej 2

Data publikacji: 2020-12-01

Ważne do:


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 24.11.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, oznaczonej działką nr 112/1 z mapy 2 o pow. 0,3751ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 258,32m², wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 118/1320 oraz budynkiem gospodarczym, zakończył się wynikiem negatywnym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00053020/0.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 112/1 posiada oznaczenie użytku Bi i S-RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 350.000zł.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

Liczba odwiedzin: 156637