BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1348/2 położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dziewkowickiej

Data publikacji: 2023-11-22

Ważne do:

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA  STRZELEC OPOLSKICH

 

Ogłoszony na dzień 14.11.2023r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej obejmującej działkę nr 1348/2 z mapy 7 o pow. 0,3696ha, położonej w Strzelcach Op. przy ul. Dziewkowickiej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00015200/8, został rozstrzygnięty.

Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka ta posiada oznaczenie użytku RV.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowickiej, działka nr 1348/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P-2, przeznaczonym pod przemysł, rozumiany jako obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług transportu i logistyki oraz składów i magazynów.

Wadium w wymaganej wysokości wpłaciły 3 osoby, które zostały dopuszczone do udziału w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 150.000 zł. netto (+23% Vat).

Za nabywcę nieruchomości uznano Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych „KAJA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Strzelcach Opolskich przy ul. Budowlanych 11, za cenę 154.000 zł. netto, do której zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 258048