BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 4062/34 położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Strzelców Bytomskich

Data publikacji: 2023-03-02

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 22.02.2023r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gminnej oznaczonej nr 4062/34 z mapy 18 o pow. 0,0849ha, położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00033445/9, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku Bi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 60.000 zł netto (+23% VAT).
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do udziału w przetargu.
Nabywcami nieruchomości zostali COROFLEX POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Ciepłowniczej 8, za cenę 61.000 zł do której zostanie doliczony podatek Vat w obowiązującej stawce.

 

Liczba odwiedzin: 262517