BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 4423/1 położonej w Strzelcach Op. przy ul. Okrężnej

Data publikacji: 2023-01-24

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 16.01.2023r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Okrężnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej działką nr 4423/1 z mapy 21 o pow. 0,0509ha, dla której Sąd Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00015200/8, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 4423/1 posiada oznaczenie użytku Bp.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 40.000zł. +23% Vat.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

Liczba odwiedzin: 262191