BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 537/6 położonej w Dziewkowicach.

Data publikacji: 2020-04-16

Ważne do:


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICHOgłoszony na dzień 8.04.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Dziewkowicach w rejonie ul. Szkolnej i ul. Wajdy, oznaczonej działką nr 537/6 o pow. 0,0056ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00044646/8, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. działka nr 537/6 posiada oznaczenie użytku dr.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która również zgłosiła swoje uczestnictwo w przetargu i została zakwalifikowana do udziału w nim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2.500 zł + 23% VAT.
Za nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uznano Pana Daniela Poloczka, za cenę 2.550zł, do której doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Liczba odwiedzin: 163443