BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy Placu Żeromskiego 8 w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2023-11-02

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE<br>
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH<br>

Ogłoszony na dzień 24.10.2023r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej o pow. 39,37m² stanowiącego własność gminy Strzelce Opolskie, położonego na I piętrze budynku przy Placu Żeromskiego 8 w Strzelcach Opolskich wraz z przynależną piwnicą nr 10 o pow. 3,40 m² i komórką nr 1 o pow. 3,40 m² oraz pomieszczeniem nr 204 położonym na poddaszu budynku o pow. 43,70 m² wraz z udziałem wynoszącym 960/10.000 części działek nr 1727/5 i nr 1727/4 z mapy 8 o łącznej pow. 0,0918ha, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00040507/4, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich obie działki posiadają oznaczenie użytku B.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie, działki nr 1727/4 i nr 1727/5 znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, wadium w wymaganej wysokości wpłaciły dwie osoby. Jedna osoba była nieobecna na przetargu, natomiast druga została dopuszczona do udziału w nim
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 150.000zł.
Za nabywców nieruchomości ustaleni zostali Państwo Renata i Dariusz Kałuża, za cenę 151.500zł brutto.

Liczba odwiedzin: 258038