BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej

Data publikacji: 2021-08-06

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 30.07.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej, obejmującej działkę nr 5155/1 z mapy 15 o pow. 0,0038ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00028845/5, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5155/1 posiada oznaczenie użytku Bp.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6.000 zł. +23% VAT.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium oraz nikt nie złożył dokumentów uprawniających do uczestnictwa w przetargu.

 

Liczba odwiedzin: 158122