BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej

Data publikacji: 2021-05-06

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 28.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej działką nr 253/1 z mapy 2 o pow. 0,1435ha, dla której Sąd Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00057753/5, zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 253/1 posiada oznaczenie użytku RIVa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 55.000zł. +23% Vat.

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 28.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową, oznaczonej działką nr 253/5 z mapy 2 o pow. 0,1424ha, dla której Sąd Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00057756/6, zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 253/5 posiada oznaczenie użytku RIVa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 55.000zł. +23% Vat.

W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 28.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową, oznaczonej działką nr 253/6 z mapy 2 o pow. 0,1482ha, dla której Sąd Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00057757/3, został rozstrzygnięty.

Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 253/6 posiada oznaczenie użytku RIVa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 57.000zł. +23% Vat.

Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która został dopuszczona do przetargu.
Za nabywcę nieruchomości objętej przetargiem uznana została Pani Grażyna Szaforz, za cenę 58.000 zł, do której zostanie doliczony podatek Vat w stawce 23%.

Liczba odwiedzin: 154151