BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie Nowej Wsi

Data publikacji: 2021-04-30

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 22.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, oznaczonej działką nr 5182/1 z mapy 1 o pow. 0,1000ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00015200/8, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5182/1 posiada oznaczenie użytku RIVb i RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu.
Za nabywcę nieruchomości objętej przetargiem uznani zostali Państwo Brygida i Damian Hordyjewscy, za cenę 101.000zł. do której zostanie doliczony podatek Vat w stawce 23%.

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 22.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, oznaczonej działką nr 5182/2 z mapy 1 o pow. 0,1000ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00015200/8, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5182/2 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu. Uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 22.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, oznaczonej działką nr 5182/3 z mapy 1 o pow. 0,1000ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00015200/8, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5182/3 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciły dwie osoby, które zostały dopuszczona do przetargu.
Za nabywcę nieruchomości objętej przetargiem uznany został Pan Tomasz Janta, za cenę 101.000zł. do której zostanie doliczony podatek Vat w stawce 23%.

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 22.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, oznaczonej działką nr 5182/4 z mapy 1 o pow. 0,1000ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00015200/8, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5182/4 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu. Uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 22.04.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, oznaczonej działką nr 5182/5 z mapy 1 o pow. 0,0961ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00015200/8, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5182/5 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 95.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu. Uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Liczba odwiedzin: 154152