BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie garażu nr 3 położonego w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej

Data publikacji: 2023-03-08

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

 

Ogłoszony na dzień 28.02.2023r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 3 o pow. 15,25m², stanowiącego własność gminy, położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, wraz z udziałem wynoszącym 1663/10.000 części działki nr 1937/6 z mapy 8 o pow. 0,0154ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00069755/6, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1937/6 stanowi użytek B.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie teren, na którym znajduje się garaż oznaczony jest symbolem MWU6, a przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciło 7 osób, które zostały dopuszczone udziału w przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 25.000 zł. brutto.
Za nabywcę nieruchomości ustalony został Pan Aleksander Bugiel, za cenę 41.000 zł brutto.

 

Liczba odwiedzin: 262512