BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na sprzedaż garażu polożonego w Strzelcach Op. przy ul. Dąbrowskiego

Data publikacji: 2021-06-08

Ważne do:


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 31.05.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż garażu nr 1 o pow. 13,58m², położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego wraz z udziałem wynoszącym 138/10.000 części działek nr nr 1831/4, 1831/5, 1831/6, 1831/7, 1831/8, 1831/9, 1831/10 i 1831/11 z mapy 8 o łącznej pow. 0,1619ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00033229/9, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działki nr 1831/5 i 1831/10 posiadają użytek dr, natomiast działki nr nr 1831/4, 1831/6, 1831/7, 1831/8, 1831/9 i 1831/11 posiadają użytek B.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która również zgłosiła swoje uczestnictwo w przetargu i została zakwalifikowana do udziału w nim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.000 zł
Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Za nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została Pani Danuta Mielcarz, za cenę 16.200zł.

Liczba odwiedzin: 154155