BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 5182/5 położonej w Strzelcach Op. pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną

Data publikacji: 2021-07-29

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 21.07.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną , oznaczona działką nr 5182/5 z mapy 1 o pow. 0,0961ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1S/00015200/8, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 5182/5 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 95.000 netto (+23% VAT).
Do przetargu zostały dopuszczone 2 osoby, które dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie.
Nabywcą nieruchomości objętej przetargiem została Pani Krystyna Kuczera, za cenę 96.000zł. + 23% VAT, która oświadczyła, że działkę nr 5182/5 nabywa do majątku wspólnego wraz z mężem.

 

Liczba odwiedzin: 163423