BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie działki nr 411/6 położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki

Data publikacji: 2020-12-29

Ważne do:


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 22.12.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6 z mapy 3 o pow. 0,0650ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00041535/6, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 411/6 posiada oznaczenie użytku B, Bz.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 30.000zł. +23% VAT.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

Liczba odwiedzin: 156639