BIP
Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1346/2 położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dziewkowickiej

Data publikacji: 2023-11-22

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 14.11.2023r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej obejmującej działkę nr 1346/2 z mapy 7 o pow. 1,0105ha, położonej w Strzelcach Op. przy ul. Dziewkowickiej, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00015200/8, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka ta posiada oznaczenie użytku RIVb i RV.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowickiej, działka nr 1346/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P-3, przeznaczonym pod przemysł, rozumiany jako obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług transportu i logistyki oraz składów i magazynów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 600.000 zł. netto (+23% Vat).
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

Liczba odwiedzin: 270243