BIP
Biuro Prawne - Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Prawne

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 373
e-mail:

Radca Prawny:
Waldemar Piontek

tel.: (+48) 77 40 49 373
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Biura Prawnego należy:

 1. zapewnienie wszechstronnej obsługi prawnej Gminy,
 2. nadzór nad stosowaniem prawa w Urzędzie oraz udzielanie pracownikom porad w tym zakresie,
 3. obsługa prawna Rady, Burmistrza oraz komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. udział w opracowywaniu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Burmistrza,
 5. udzielanie porad prawnych gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym własnej obsługi prawnej,
 6. opiniowanie trybu załatwiania w Urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 7. wydawanie opinii prawnych w spornych kwestiach,
 8. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego, Burmistrza, Zastępców Burmistrza i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej,
 9. prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 10. przygotowanie treści zawiadomień organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
 11. informowanie i szkolenie pracowników w zakresie wchodzących w życie aktów prawnych i zmian w obowiązujących przepisach,
 12. współudział w przygotowywaniu oraz przeprowadzeniu wyborów samorządowych oraz referendów w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym, w zakresie szkolenia obwodowych komisji, obsługi prawnej procesu kompletowania dokumentacji wyborczej,
 13. współudział w przygotowywaniu wyborów do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz referendów o zasięgu ogólnokrajowym, w zakresie szkolenia obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi prawnej procesu kompletacji dokumentacji wyborczej,
 14. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
   

Rejestr zmian strony Biuro Prawne

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wnuk Angelika 2019-10-11 10:24:58
Aktualizacja publikacji
Wnuk Angelika 2019-10-11 10:25:01
Wytworzenie publikacji
Wnuk Angelika 2019-10-11 10:24:58
Zatwierdzenie
Wnuk Angelika 2019-10-11 10:24:58
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2463