BIP
Biuro Prawne - Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Prawne

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 373
e-mail:

Radca Prawny
Waldemar Piontek

Zakres działań:

Do zakresu działania Biura Prawnego należy:

 1. zapewnienie wszechstronnej obsługi prawnej Gminy,
 2. nadzór nad stosowaniem prawa w Urzędzie oraz udzielanie pracownikom porad w tym zakresie,
 3. obsługa prawna Rady, Burmistrza oraz komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. udział w opracowywaniu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Burmistrza,
 5. udzielanie porad prawnych gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym własnej obsługi prawnej,
 6. opiniowanie trybu załatwiania w Urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 7. wydawanie opinii prawnych w spornych kwestiach,
 8. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego, Burmistrza, Zastępców Burmistrza i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających własnej obsługi prawnej,
 9. prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 10. przygotowanie treści zawiadomień organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu, 
 11. informowanie i szkolenie pracowników w zakresie wchodzących w życie aktów prawnych i zmian w obowiązujących przepisach.

 

Rejestr zmian strony Biuro Prawne

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:37:55
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:37:58
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:37:55
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:37:55
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2450