Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 388

Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
Małgorzata Kornaga

e-mail:

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Informacji Publicznej należy realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej i budowania relacji z mediami i otoczeniem społecznym, a w szczególności:

 1. opracowanie założeń i koordynacja jednolitej polityki informacyjnej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. koordynacja i nadzór nad postępowaniami o udostępnienie informacji publicznej na wniosek,
 3. koordynacja i nadzór działań w zakresie zgłaszania przez mieszkańców problemów dotyczących przestrzeni publicznej,
 4. przygotowywanie informacji o pracy organów Gminy i Urzędu przeznaczonych dla środków publicznego przekazu oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP,
 5. współpraca ze środkami masowego przekazu, a w szczególności cykliczne przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez organy Gminy, prezentowanie stanowiska Burmistrza i Urzędu w kontaktach z mediami i opinia publiczną oraz reagowanie na informacje medialne dotyczące pracy Burmistrza i Urzędu,
 6. konsultacje w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych zamieszczanych przez Urząd w środkach masowego przekazu,
 7. współpraca przy redagowaniu gminnych informatorów oraz innych publikacji,
 8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza w zakresie informacji publicznej.

Redakcja strony - Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Mickiewicz Monika2017-12-01 11:18:42
 • Aktualizacja publikacji:Mickiewicz Monika2017-12-01 11:18:49
 • Wytworzenie publikacji:Mickiewicz Monika2017-12-01 11:18:42
 • Zatwierdzenie informacji:Mickiewicz Monika2017-12-01 11:18:42
Liczba odwiedzin: 2751