Wydział Organizacyjny - Biuletyn Informacji Publicznej


Wydział Organizacyjny

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 323
e-mail:

Naczelnik
Monika Mickiewicz

tel.: (+48) 77 40 49 323
e-mail:

Zakres działań:

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzi: Referat Organizacji, Referat Administracyjno - Gospodarczy oraz Biuro Informatyki.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego jest odpowiedzialny za koordynację całokształtu pracy podległych mu referatów i nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich zadań. Pełni również nadzór nad realizacją w Urzędzie zadań związanych z administrowaniem bezpieczeństwem informacji.

Ponadto do zadań Wydziału należy koordynacja i współudział w realizacji zadań obronnych, a w szczególności:

  1. opracowanie Regulaminu Organizacyjnego funkcjonowania Urzędu w czasie zagrożenia państwa i w czasie wojny,
  2. współudział w opracowywaniu kart realizacji zadań operacyjnych (przypisanych do podległych referatów),
  3. współudział w przygotowaniu Urzędu do sprawnego realizowania zadań systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP,
  4. tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań obronnych w Urzędzie, w tym organizacja Stanowiska Kierowania do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

Redakcja strony - Wydział Organizacyjny rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3736