II Zastępca Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


II Zastępca Burmistrza

Józef Kampa

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań II Zastępcy Burmistrza należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. rozwoju infrastruktury technicznej gminy,
 3. planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy,
 4. analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy,
 5. kształtowania i funkcjonowania gminnego systemu oświaty i wychowania,
 6. gospodarki komunalnej,
 7. gospodarki odpadami,
 8. współpracy z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
 9. przeprowadzanych przetargów i udzielanych zamówień publicznych,
 10. koordynowania działalności służb użyteczności publicznej oraz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych,
 11. pozyskiwania i wykorzystywania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 12. opracowywania programów rozwojowych gminy,
 13. rozwoju gospodarczego gminy,
 14. promocji gminy i jej potencjału gospodarczego,
 15. publicznego transportu zbiorowego.

Komórki podległe:

Redakcja strony - II Zastępca Burmistrza rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kaliciak Katarzyna2021-07-01 07:48:31
 • Aktualizacja publikacji:Kaliciak Katarzyna2021-07-01 07:48:34
 • Wytworzenie publikacji:Kaliciak Katarzyna2021-07-01 07:48:31
 • Zatwierdzenie informacji:Kaliciak Katarzyna2021-07-01 07:48:31
Liczba odwiedzin: 3035