BIP
I Zastępca Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


I Zastępca Burmistrza

Maria Feliniak

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie


Do zadań I Zastępcy Burmistrza  należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. tworzenia warunków na rzecz rozwoju społecznego gminy,
 2. udzielania pomocy społecznej,
 3. upowszechniania i rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
 4. tworzenia warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi - sołectwami,
 5. współpracy z gminami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi,
 6. organizowania i koordynowania współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
 7. organizowania i funkcjonowania targowisk oraz handlu obwoźnego,
 8. pozyskiwania i wykorzystywania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 9. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 10. tworzenia gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 11. wykonywanie obowiązków Szefa Gminnego Zespołu Reagowania,
 12. opracowywania i realizacji gminnego programu ochrony środowiska,
 13. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 14. projektowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony I Zastępca Burmistrza

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 07:43:03
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 07:43:06
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 07:43:03
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 07:43:03
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3191