Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Biuro nr 4
tel. 077 404 93 41/42
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 •  wypełniony formularz deklaracji - pierwsza deklaracja, zmiana w przypadku zamieszkania nowej osoby, wyprowadzenia   się  osoby zamieszkującej, urodzenia dziecka, zgonu, zmiana danych właściciela nieruchomości, itp.
 •  dowód osobisty lub paszport
 •  kopia aktu zgonu (w przypadku zgonu osoby, na którą była złożona deklaracja)
Gdzie odebrać formularze:  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pokój nr 4 lub ze strony internetowej
Opłaty:
 •  bez opłaty
Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie deklaracji,,
 • dokonanie wpisów w dokumentacji referatu,
 • naliczenie (zmniejszenie/ zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.2018, poz. 1454).

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2021-02-04 09:05
Świenty Radosław
246.92KB
Załącznik NZ - nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe Załącznik NZ - nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2021-02-04 09:06
Świenty Radosław
93.7KB
Załącznik NN1 - nieruchomości niezamieszkałe, wykaz pojemników Załącznik NN1 - nieruchomości niezamieszkałe, wykaz pojemników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2021-02-04 09:06
Świenty Radosław
176.61KB
Załącznik NN2 - nieruchomości niezamieszkałe, wykaz podmiotów Załącznik NN2 - nieruchomości niezamieszkałe, wykaz podmiotów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-02-04 09:06
Świenty Radosław
73.7KB

Redakcja strony - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Świenty Radosław2019-03-01 14:54:00
 • Aktualizacja publikacji:Świenty Radosław2019-03-04 11:34:18
 • Wytworzenie publikacji:Świenty Radosław2019-03-04 11:34:15
 • Zatwierdzenie informacji:Świenty Radosław2019-03-04 11:34:15
Liczba odwiedzin: 1790