BIP
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
ul. Marka Prawego 21
Biuro nr 106
tel. 77 456 53 41-43
fax 77 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  •  wypełniony formularz deklaracji - pierwsza deklaracja, zmiana w przypadku zamieszkania nowej osoby, wyprowadzenia   się  osoby zamieszkującej, urodzenia dziecka, zgonu, zmiana danych właściciela nieruchomości, itp.
  •  dowód osobisty lub paszport
  •  kopia aktu zgonu (w przypadku zgonu osoby, na którą była złożona deklaracja)
Gdzie odebrać formularze:  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pokój nr 4 lub ze strony internetowej
Opłaty:
  •  bez opłaty
Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

  • przyjęcie deklaracji,,
  • dokonanie wpisów w dokumentacji referatu,
  • naliczenie (zmniejszenie/ zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.2018, poz. 1454).

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
2022-02-10 13:41 Świenty Radosław 0.95MB
{format} Załącznik NN-1 - Zestawienie pojemników na odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości niezamieszkałej lub w części niezamieszkałej budynku wielolokalowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
2022-02-10 13:38 Świenty Radosław 554.82KB
{format} Załącznik NZ - Zestawienie lokali zamieszkałych w części budynku wielolokalowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2022-02-10 13:39 Świenty Radosław 276.64KB

Rejestr zmian strony Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot udostępniający informację
Świenty Radosław
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2019-03-01 14:54:00
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2021-09-09 10:14:55
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2021-09-09 10:14:44
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2021-09-09 10:14:44
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3415