BIP
Decyzje o warunkach zabudowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokój nr 25
tel. 77 404 93 44, 77 404 93 47
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z 2 kopiami mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej w tej samej skali

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokój nr 25
tel. 77 404 93 44, 77 404 93 47
e-mail:

Formularz nie jest wymagany. Wzór wniosku jest dostepny na stronie internetowej (w wersji elektronicznej)

Termin załatwienia odpowiedzi:

Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień właściwych organów termin ten może wynosić około 3 miesięcy

Opłaty:

Opłata skarbowa Nie podlegają opłacie skarbowej min. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107zł
Opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 56zł
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) - 17 zł

Tryb odwoławczy:

Zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy umożliwiającej nastepnie wystąpienie do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2017-06-21 13:24 konto intracom 69.5KB

Rejestr zmian strony Decyzje o warunkach zabudowy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 12:56:10
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:27
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:24
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:32:24
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2175