BIP
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Biuletyn Informacji Publicznej


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokoje nr 24 i nr 25
tel. 77 404 93 47, 77 404 93 44
faks: 77 461 22 88, 77 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek powinien zawierać:

  • określenie lokalizacji działki (numer ewidencyjny, miejscowość), dla której wnioskuje się o wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu lub studium
  • dane osobowe składającego wniosek: imię i nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, numer telefonu

załącznik do wniosku - kopia mapki z numerem i granicami ewidencyjnymi działki

Gdzie odebrać formularze:

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Biuro Architekta Miejskiego
pokoje nr 24 i nr 25
tel. 77 404 93 47, 77 404 93 44
faks: 77 461 22 88, 77 461 44 22

Termin załatwienia odpowiedzi:  
Opłaty:

opłata skarbowa:


  • za wypis: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł
  • za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku.

Inne wskazówki, uwagi:

sposób załatwienia sprawy: na piśmie - z informacją o ustaleniach planu miejscowego lub studium dla danej działki oraz kopią fragmentu rysunku planu lub studium

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 926
2017-06-21 13:09 konto intracom 36KB
{format} Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1366
2017-06-21 13:09 konto intracom 72.5KB

Rejestr zmian strony Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 12:48:04
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:31:42
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:31:40
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:31:40
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4787