BIP
Udostępnienie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Gminne Jednostki Organizacyjne
Spółki Gminne

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek

Gdzie odebrać formularze:

Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelce Opolskie

Termin załatwienia odpowiedzi:

do 14 dni

Opłaty:

zwolniony z opłaty

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dostępu do informacji publicznej stronie złuży odwołanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Strona odwołuje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
W przypadku odmownej decyzji organu drugiej instancji , jakim jest SKO stronie służy w zależności od decyzji tego organu skarga do Naczelnego Sadu Administracyjnego , albo powództwo do sądu powszechnego.

Podstawa prawna:

art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 8 października 2001r. ( Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ).

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 805
2017-06-22 08:55 konto intracom 22.64KB

Rejestr zmian strony Udostępnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:48:23
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:30
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:28
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:28
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1925