Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2019
Opis Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenów gminy Strzelce Opolskie, z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych materiałów na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów) Zakres zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zwierających azbest z 3 dachów budynków gospodarczych (ok. 210 m2, 2,31 Mg) oraz z 4 pryzm (ok. 175 m2, 1,93 Mg) znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz transport do odpowiedniego składowiska odpadów
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.5.14.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-09-05
Termin składania ofert 2019-09-16 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2019-09-24 11:57
Goczoł Jacek
64.93KB
Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2019-09-17 13:28
Goczoł Jacek
73.79KB
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2019-09-05 09:37
Waloszek Hubert
226.04KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2019-09-05 09:39
Waloszek Hubert
451.39KB
Przedmiar robót Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2019-09-05 09:39
Waloszek Hubert
1.26MB
STWiOR STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2019-09-05 09:39
Waloszek Hubert
54.43KB
Wzory formularze (pdf) Wzory formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2019-09-05 09:40
Waloszek Hubert
334.11KB
Wzory formularze (docx) Wzory formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2019-09-05 09:40
Waloszek Hubert
45.86KB
Liczba odwiedzin: 72376