Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 97.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/232/2016 z dnia 28 grudnia 2016 wraz z opracowaniem sprawozdania z realizacji planu 2020-06-19 2020-06-30
Zakup, dostawa i montaż edukacyjnej tablicy interaktywnej (przyrządu edukacyjnego), jako dodatkowego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umożliwiającej efektywne przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki w ramach prowadzonych lekcji na PSZOK 2020-06-05 2020-06-17
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2020-06-03 2020-06-12
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej 2020-02-14 2020-02-28
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej 2020-01-22 2020-02-05
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia 2020-01-21 2020-02-04
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2020-01-17 2020-02-03
Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich 2019-10-16 2019-11-04
Dostawa 100 sztuk kompostowników modułowych oraz 3 zestawów narzędzi ogrodowych, jako nagród w konkursie dla zadania pn.: „Wdrożenie mieszkańców do kompostowania odpadów” 2019-10-15 2019-10-23
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych 2019-10-10 2019-11-12
Liczba odwiedzin: 49311