Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończone

Znaleziono zamówień: 39.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie 2018-06-25 2018-07-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich". 2018-06-14 2018-06-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego 2018-06-05 2018-06-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2018-05-30 2018-06-15
Organizacja obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzelce Opolskie w okresie wakacji letnich w 2018 r. 2018-05-25 2018-06-05
Wykonanie i montaż tablic dla projektu: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – park leśny przy ul. Opolskiej – etap I” 2018-05-14 2018-05-22
Wykonanie i montaż tablicy dla projektu: „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” 2018-05-14 2018-05-22
Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich 2018-04-10 2018-04-25
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2018-03-26 2018-04-03
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związana z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną 2018-02-27 2018-03-14
Liczba odwiedzin: 6589