Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 119.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. 2021-02-11 2021-02-19
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”. 2021-01-28 2021-02-10
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla włączenia drogi publicznej (ulica klasy lokalnej) na działce 946/2 w Strzelcach Opolskich w pas drogowy drogi krajowej nr 94 (działka 952/1). 2021-01-13 2021-01-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2020-12-31 2021-01-15
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2020-12-30 2021-01-21
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego 2020-12-29 2021-01-14
Przebudowa ul. Różanej w Suchej 2020-10-07 2020-10-22
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymiszów 2020-09-18 2020-09-30
„Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie - Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” 2020-09-16 2020-09-30
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 złotych 2020-09-11 2020-10-14
Liczba odwiedzin: 65479