Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
Opis Tryb - przetarg publiczny
Zamawiający Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Numer postępowania ZP.271.5.7.2017
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2017-06-06
Termin składania ofert 2017-06-20 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
telefon: 77404-93-38
email: h.waloszek@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
01. Ogłoszenie 01. Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2017-07-05 14:06
Kozołup Marek
636.02KB
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2017-07-05 14:06
Kozołup Marek
0.92MB
03a. Przedmiar robót 1 03a. Przedmiar robót 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
2017-07-05 14:05
Kozołup Marek
1.82MB
03b. Przedmiar robót 2 03b. Przedmiar robót 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
2017-07-05 14:05
Kozołup Marek
1.21MB
04. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 04. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
2017-07-05 14:04
Kozołup Marek
54.43KB
05a. Formularze - doc 05a. Formularze - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
2017-07-05 14:04
Kozołup Marek
105.5KB
05b. Formularze - pdf 05b. Formularze - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2017-07-05 14:04
Kozołup Marek
744.09KB
06. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 06. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
2017-07-05 14:03
Kozołup Marek
575.7KB
Liczba odwiedzin: 46790