Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wraz z odwodnieniem, ciągiem pieszo - rowerowym, chodnikami oraz oświetleniem ulicznym, łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją projektową.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.8.2017
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2017-07-26
Termin składania ofert 2017-08-11 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
telefon: 77404-93-38
email: h.waloszek@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o Wynikach Ogłoszenie o Wynikach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
2017-08-23 14:19
Kiszczyk Michał
605.99KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
2017-07-26 12:10
Goczoł Jacek
830.91KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
2017-07-26 12:10
Goczoł Jacek
1.21MB
Przedmiar robót Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
2017-07-26 12:56
Goczoł Jacek
182.88KB
PW branża drogowa i zieleń PW branża drogowa i zieleń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
2017-07-26 12:57
Goczoł Jacek
14.29MB
PW branża elektryczna PW branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
2017-07-26 12:58
Goczoł Jacek
5.13MB
PW branża sanitarna PW branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
2017-07-26 12:58
Goczoł Jacek
1.42MB
STWiOR STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2017-07-26 12:59
Goczoł Jacek
1.69MB
Dokumentacja z badań podłoża gruntowego Dokumentacja z badań podłoża gruntowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 581
2017-07-26 13:00
Goczoł Jacek
8.35MB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
2017-07-26 13:00
Goczoł Jacek
1.16MB
Formularze(doc) Formularze(doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
2017-07-26 13:00
Goczoł Jacek
183.5KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2017-08-11 11:36
Goczoł Jacek
578.05KB
Informacja o zawarciu umowy Informacja o zawarciu umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
2017-08-30 14:28
Goczoł Jacek
604.09KB
Liczba odwiedzin: 54244