Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich, w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie całego zakresu robót budowlanych, związanych z projektem rewitalizacji Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych o zakresie określonym w SIWZ i PFU, w szczególności: wymianę nawierzchni placu oraz otaczających go ulic i chodników, wykonanie instalacji nawadniającej zieleń na placu, wykonanie oświetlenia ulicznego i monitoringu, budowę odwodnienia placu i ulic, wykonanie elementów małej architektury, remont i adaptację podziemi placu a także wykonanie iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do placu i w kawiarni „Cafe Kultura”.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.12.2018
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-07-31
Termin składania ofert 2018-08-22 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2018-08-23 13:13
Goczoł Jacek
576.58KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2018-08-22 10:44
Goczoł Jacek
892.41KB
Ogłoszenie o zamówienie publiczne (tablica ogłoszeń) Ogłoszenie o zamówienie publiczne (tablica ogłoszeń)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2018-07-31 11:24
Waloszek Hubert
284.33KB
Ogłoszenie o zamówienie publiczne (BZP) Ogłoszenie o zamówienie publiczne (BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2018-07-31 11:25
Waloszek Hubert
184KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2018-07-31 11:26
Waloszek Hubert
0.94MB
Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2018-07-31 11:27
Waloszek Hubert
28.64MB
Wycena kosztów inwestycji Wycena kosztów inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2018-07-31 11:28
Waloszek Hubert
123.7KB
Zakres zlecenia wykonania PFU Zakres zlecenia wykonania PFU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2018-07-31 11:29
Waloszek Hubert
396.99KB
Uzgodnienia z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem Zabytków Uzgodnienia z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem Zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
2018-07-31 11:30
Waloszek Hubert
2.69MB
Książka obsługi bieżącej - Szczelina przeciwlotnicza Książka obsługi bieżącej - Szczelina przeciwlotnicza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
2018-07-31 11:31
Waloszek Hubert
2.72MB
Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
2018-07-31 11:31
Waloszek Hubert
6.34MB
Formularze (docx) Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2018-07-31 11:32
Waloszek Hubert
820.62KB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2018-07-31 11:32
Waloszek Hubert
404.36KB
Liczba odwiedzin: 30035