Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Nabór wniosków w trybie konkursowym z zakresu sportu

Data publikacji: 2019-12-12

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM
Rodzaj zadania

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - piłka nożna i różne dyscypliny sportu oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscypliny sportu - piłka siatkowa

Numer i data Zarządzenia  w sprawie naboru wniosków 238/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

282.500 zł - piłka nożna

114.000 zł - różne dyscypliny sportu

262.000 zł - piłka siatkowa

Termin realizacji zadania

od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po roztrzygnięciu konkursu do:

piłka nożna  - 30 czerwca 2020r.

różne dyscypliny sportu - 15 grudnia 2020r.

piłka siatkowa - 30 czerwca 2020r.

 

Termin składania wniosków do dnia 2 stycznia 2020r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania wniosków

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem:

"konkurs piłka nożna. Wniosek konkursowy - nie otwierać przed posiedzeniem Zespołu  do rozpatrywania wniosków"

"konkurs różne dyscypliny sportu. Wniosek konkursowy - nie otwierać przed posiedzeniem Zespołu do rozpatrywania wniosków"

"konkurs - siatkówka. Wniosek konkursowy- nie otwierać przed posiedzeniem Zespołu do rozpatrywania wniosków

oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków

do dnia 10 stycznia 2020r. 

 

Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie naboru wniosków

Referat Sportu i Rekreacji - tel. 77 461 21 81

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - piłka nożna Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - piłka nożna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2020-01-10 11:46
Długosz Klaudia
1.13MB
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - sport motoryzacyjny Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - sport motoryzacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2020-01-09 14:52
Długosz Klaudia
528.34KB
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - sporty dalekowschodnie Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - sporty dalekowschodnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2020-01-09 14:51
Długosz Klaudia
639.39KB
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - lekkoatletyka Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - lekkoatletyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2020-01-09 14:50
Długosz Klaudia
625.02KB
Wyniki naboru wniosków  w formie konkursowej - brydż sportowy Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - brydż sportowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2020-01-09 14:50
Długosz Klaudia
623.7KB
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - badminton Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - badminton
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2020-01-09 14:49
Długosz Klaudia
625.39KB
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - koszykówka Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - koszykówka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2020-01-09 14:49
Długosz Klaudia
623.14KB
Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej -  piłka siatkowa Wyniki naboru wniosków w formie konkursowej - piłka siatkowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2020-01-03 15:16
Długosz Klaudia
299.54KB
Zarządzenie Burmistrza Nr 238/2019 Zarządzenie Burmistrza Nr 238/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2019-12-12 12:50
Długosz Klaudia
549.15KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2019 - piłka nożna - treść ogłoszenia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2019 - piłka nożna - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2019-12-12 12:50
Długosz Klaudia
3.24MB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2019 - różne dyscypliny sportu - treść ogłoszenia Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2019 - różne dyscypliny sportu - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2019-12-12 12:43
Długosz Klaudia
3.28MB
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 238/2019 - piłka siatkowa - treść ogłoszenia Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 238/2019 - piłka siatkowa - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2019-12-12 12:42
Długosz Klaudia
2.71MB
Zaproszenie do udziału w pracach zespołu do rozpatrywania wniosków Zaproszenie do udziału w pracach zespołu do rozpatrywania wniosków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2019-12-12 12:42
Długosz Klaudia
619.85KB
druk karta zgłoszenia do udziału w zespole do rozpatrywania wniosków druk karta zgłoszenia do udziału w zespole do rozpatrywania wniosków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2019-12-12 12:41
Długosz Klaudia
227.9KB
Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2020-01-02 14:55
Długosz Klaudia
1.78MB
Liczba odwiedzin: 35037