Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2020-02-11

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 33/2020 z dnia 11 lutego 2020r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 25.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po roztrzygnięciu konkursu) do dnia 10 grudnia 2020r.
Termin składania ofert do dnia 3 marca 2020r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie - oferta konkursowa - nie otwierać przed posiedzeniem Komisji konkursowej" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 6 marca 2020r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Sportu i Rekreacji - tel. 77 461 21 81

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wyniki otwartego konkursu ofert - imprezy sportowo - rekreacyjne Wyniki otwartego konkursu ofert - imprezy sportowo - rekreacyjne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2020-03-05 12:53
Długosz Klaudia
1.13MB
Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2020-02-11 13:31
Długosz Klaudia
573.63KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2020 - treść ogłoszenia Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2020 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
2020-02-11 13:33
Długosz Klaudia
2.56MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2020-02-11 13:33
Długosz Klaudia
580.27KB
Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2020-02-11 13:34
Długosz Klaudia
367.74KB
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2020-02-11 13:38
Długosz Klaudia
1.91MB
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2020-02-11 13:39
Długosz Klaudia
507.55KB
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2020-03-05 12:50
Długosz Klaudia
602.53KB
Liczba odwiedzin: 40426