Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido, poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju

Data publikacji: 2020-02-11

Ważne do:

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania Propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido, poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu  34/2020 z dnia 11 lutego 2020r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 6.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu konkursu do 15 grudnia 2020r.
Termin składania wniosków do dnia 3 marca 2020r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert/wniosków Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "Propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido”. „Oferta konkursowa” – nie otwierać przed posiedzeniem Komisji konkursowej” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację
Termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru wniosków do dnia 6 marca 2020r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu/naboru wniosków

Referat Sportu i Rekreacji - tel. 77 461 21 81

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status zakończony

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wyniki otwartego konkursu ofert - aikido Wyniki otwartego konkursu ofert - aikido
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2020-03-05 12:51
Długosz Klaudia
585.06KB
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2020-02-11 14:11
Długosz Klaudia
515.47KB
Załącznik do zarządzenia nr 34/2020 - treść ogłoszenia Załącznik do zarządzenia nr 34/2020 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2020-02-11 14:12
Długosz Klaudia
2.6MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2020-02-11 14:13
Długosz Klaudia
577.28KB
Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2020-02-11 14:14
Długosz Klaudia
367.74KB
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2020-02-11 14:15
Długosz Klaudia
1.91MB
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2020-02-11 14:16
Długosz Klaudia
507.55KB
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 2 marca 2020r. w sprawie  powołania komisji konkursowej Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 2 marca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2020-03-05 12:48
Długosz Klaudia
602.53KB
Liczba odwiedzin: 40571