Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji: 2020-12-11

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 212/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 60.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 30 listopada 2021r.
Termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2021r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem  „oferta konkurs pomoc społeczna i uzależnienia – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”  oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 stycznia 2021r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2020-12-11 12:49
Gałka Magdalena
244.56KB
Załącznik do Zarządzenia nr 212/2020 - treść ogłoszenia Załącznik do Zarządzenia nr 212/2020 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2020-12-11 12:50
Gałka Magdalena
1.39MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2020-12-11 12:50
Gałka Magdalena
256.06KB
Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2020-12-11 12:51
Gałka Magdalena
363.87KB
Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-01-13 09:07
Gałka Magdalena
257.18KB
Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2021-01-15 12:59
Gałka Magdalena
180.37KB
Liczba odwiedzin: 40322