Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Data publikacji: 2018-12-05

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 15/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 25.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.
Termin składania ofert do dnia 4 stycznia 2019r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "konkurs rodzina" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 11 stycznia 2019r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2018-12-05 10:21
Gałka Magdalena
200.82KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2018 - treść ogłoszenia Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2018 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2018-12-05 10:21
Gałka Magdalena
1.32MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2018-12-05 10:22
Gałka Magdalena
252.34KB
Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2018-12-05 10:23
Gałka Magdalena
55.65KB
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2018-12-05 10:28
Gałka Magdalena
1.91MB
Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2019-01-11 12:28
Gałka Magdalena
249.08KB
Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2019-01-11 12:29
Gałka Magdalena
263.81KB
Liczba odwiedzin: 14269