Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 378 wiadomości.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z dnia 4.08.2017r.

Data publikacji:
2017-08-10

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z dnia 4.08.2017r.w sprawie nowych zasad informowania stron o decyzjach i innych podejmowanych czynnościach w postępowaniach, w których liczba stron przekroczy 20.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-06-26

Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-06-26

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Liczba odwiedzin: 36455