Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 404 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-04-13

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-04-09

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-03-09

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-02-18

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie skałdu węgla na działkach o nr nr 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2015-02-06

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na prowadzeniu stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-12-29

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-12-10

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-12-05

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Rożniątowie na działce nr 371.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-11-17

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2014-11-03

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie budynku obory z dojarnią i częścią socjalną o obsadzie do 140 DJP oraz wiaty wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka przy ul. Strzeleckiej na działce nr 875.

Liczba odwiedzin: 122029