Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 411 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-09-25

Decyzja środowiskowa dot. budowy podczyszczalni ścieków lokalizowanej na terenie firmy INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-09-01

Obwieszczenie dot. budowy odcinka drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-08-31

Postępowanie w sprawie wydania dec. środowiskowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Blokowej w Strzelcach Opolskich

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-08-25

Decyzja środowiskowa dot. budowy podczyszczalni ścieków lokalizowanej na terenie firmy INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-08-21

Decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy istniejącej stacji telefonii komórkowej BTS 53243.02 Kadłub

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-08-04

Decyzja środowiskowa dot. przebudowy stacji paliw ORLEN przy ul. Opolskiej

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-07-07

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. K. Wyszyńskiego na działkach o Nr Nr 3148/10, 3148/12, 3148/22 z mapy 15 i na działkach Nr Nr 3636/3, 3676, 3677/26 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-07-07

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na działkach o Nr Nr 3731 i 3721 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 12 celem dostosowania jej parametrów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-07-03

Obwieszczenie o tym, że w publicznie dostępnym wykazie danych została zamieszczona pod Nr GK.VI-7620/2-47/06 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie konfiguracji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej „ERA GSM” 53115-Strzelce Opolskie CENTRUM zlokalizowanej na wieży kościoła Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich przy ul. Kołłątaja 9

Obwieszczenie

Data publikacji:
2006-06-29

Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej ścieków komunalnych wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wód opadowych dla wsi Dziewkowice

Liczba odwiedzin: 136507