Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 408 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-10-17

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z dnia 4.08.2017r.

Data publikacji:
2017-08-10

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z dnia 4.08.2017r.w sprawie nowych zasad informowania stron o decyzjach i innych podejmowanych czynnościach w postępowaniach, w których liczba stron przekroczy 20.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-06-26

Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-06-26

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-06-20

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o zmianę decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 14.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-06-12

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty (M6) do magazynowania odpadów (tzw. materiałów eksploatacyjnych) przed odzyskiem oraz boksów magazynowych na istniejącej płycie (M2) do gromadzenia odpadów zebranych „u źródła”

Liczba odwiedzin: 127721